Всички категории
EN

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО

Начало>СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО  

Въз основа на принципа за качество на първо място, компанията стриктно прилага изискванията за управление на качеството на GMP и създава система за управление на качеството, обхващаща научноизследователска и развойна дейност, производство, контрол на качеството, осигуряване на качеството, складиране и логистика. Компанията е създала съответно отдел за контрол на качеството (QC) и отдел за осигуряване на качеството (QA). Отделът за контрол на качеството е отговорен основно за инспекцията на суровините и продуктите, а отделът за QA е отговорен главно за надзора на качеството и управлението на целия процес на продукти от суровини до готови продукти и стандартизира и подобрява системата за управление на качеството. Компанията е получила сертификат за система за качество по ISO 9001 и също така е квалифицирана от много клиенти.

1

2

3